หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 16,536 บาท สวัสดิการดี มีรถรับส่ง นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 16,536 บาท สวัสดิการดี มีรถรับส่ง นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา   บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 (ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/EnBgLgkzrg85yEoc8 รับตรงไม่ผ่านซัพ   ตำแหน่งที่เปิดรับ -พนักงานฝ่ายผลิต   [ADS_INCONTENT1]…

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 350 บาท ไม่รวมโอที สวัสดิการดี นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 350 บาท ไม่รวมโอที สวัสดิการดี นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา   บริษัท ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 193 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 (ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/LViFS86icQWpEMyM6 รับโดย : บริษัท…

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 350 บาท ไม่รวมโอที มีโบนัส มีรถรับส่ง นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 350 บาท ไม่รวมโอที มีโบนัส มีรถรับส่ง นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา   บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 135 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 (ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/i6FQUFuunnckUkmh7 รับโดย : ซัพ RtwoO  …

หางาน รับสมัครพนักงาน บริษัท นาฟูโกะ จำกัด รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง รายได้ดี สวัสดิการดี มีโบนัส มีรถรับส่ง นิคมไฮเทคบ้านหว้า บางปะอิน อยุธยา

หางาน รับสมัครพนักงาน บริษัท นาฟูโกะ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง รายได้ดี สวัสดิการดี มีโบนัส มีรถรับส่ง นิคมไฮเทคบ้านหว้า บางปะอิน อยุธยา   บริษัท นาฟูโกะ จำกัด ตำบล บ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 (ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/ntWzAfhzVZuTCkx5A   ตำแหน่งที่เปิดรับ -พนักงานช่างพิมพ์  -พนักงาน QC พิมพ์   [ADS_INCONTENT1]   คุณสมบัติ…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายไดเฉลี่ย 390 บาท/วัน สวัสดิการมากมาย บางปะอิน อยุธยา นิคมไฮเทค

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายไดเฉลี่ย 390 บาท/วัน สวัสดิการมากมาย บางปะอิน อยุธยา นิคมไฮเทค     หางาน อยุธยา อุทัย โรจนะ     บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด 99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 (ผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์)…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน รายได้ 350 บาท/วัน สวัสดิการมากมาย บางปะอิน อยุธยา นิคมไฮเทค

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน รายได้ 350 บาท/วัน สวัสดิการมากมาย บางปะอิน อยุธยา นิคมไฮเทค     หางาน อยุธยา อุทัย โรจนะ     บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด 99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 (ผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์)…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน รายได้ 350 บาท/วัน สวัสดิการมากมาย บางปะอิน อยุธยา นิคมไฮเทค

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน รายได้ 350 บาท/วัน สวัสดิการมากมาย บางปะอิน อยุธยา นิคมไฮเทค     หางาน อยุธยา อุทัย โรจนะ     บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด 99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 (ผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์)…

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 350 บาท ไม่รวมโอที มีโบนัส มีรถรับส่ง นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 350 บาท ไม่รวมโอที มีโบนัส มีรถรับส่ง นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา   บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 135 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 (ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/i6FQUFuunnckUkmh7 รับโดย : ซัพ RtwoO  …