#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีสวัสดิการ มีโอทีทุกวัน นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีสวัสดิการ มีโอทีทุกวัน นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีสวัสดิการ มีโอทีทุกวัน นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ 22/07/67   บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อมากาซากิ ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเริ่มงานวันที่ 23 ก.ค 2567 นิคมอมตะนคร, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อมากาซากิ ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเริ่มงานวันที่ 23 ก.ค 2567 นิคมอมตะนคร, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อมากาซากิ ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเริ่มงานวันที่ 23 ก.ค 2567 นิคมอมตะนคร, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี   ประกาศ…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด รับสมัครพนักงานแผนกคุมเครื่อง ทีรอบเปิดรับวันที่ 19 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานแผนกคุมเครื่อง ทีรอบเปิดรับวันที่ 19 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานแผนกคุมเครื่อง ทีรอบเปิดรับวันที่ 19 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ 19/07/67  …

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ชินเซ โคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 16,000-21,000 บาท นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ชินเซ โคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 16,000-21,000 บาท นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ชินเซ โคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 16,000-21,000 บาท นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ 19/07/67  …

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเริ่มงานวันที่ 22 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเริ่มงานวันที่ 22 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเริ่มงานวันที่ 22 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ 18/07/67  …

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด รับสมัครพนักงาน QC ค่าแรง 361 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน QC ค่าแรง 361 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน QC ค่าแรง 361 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โคโย มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรเซสซิ่ง เอเชีย จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 19 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โคโย มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรเซสซิ่ง เอเชีย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 19 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โคโย มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรเซสซิ่ง เอเชีย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 19 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท เชอร์รี่ เสรีนา จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง มีรอบเริ่มงานวันที่ 22 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท เชอร์รี่ เสรีนา จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง มีรอบเริ่มงานวันที่ 22 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท เชอร์รี่ เสรีนา จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง มีรอบเริ่มงานวันที่ 22 ก.ค 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ 17/07/67  …