#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด รับสมัครพนักงานแผนกปั้นโค้ ค่าแรง 418 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานแผนกปั้นโค้ ค่าแรง 418 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานแผนกปั้นโค้ ค่าแรง 418 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ผลิตยาสีฟัน รับสมัครพนักงานตรวจเช็ค มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ผลิตยาสีฟัน เปิดรับสมัครพนักงานตรวจเช็ค มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ผลิตยาสีฟัน เปิดรับสมัครพนักงานตรวจเช็ค มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ 17/06/67   บริษัท ผลิตยาสีฟัน อมตะเฟส 2…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โทโฮ เม็กกิ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงาน QC เงินเดือน 10,830 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โทโฮ เม็กกิ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน QC เงินเดือน 10,830 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โทโฮ เม็กกิ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน QC เงินเดือน 10,830 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเปิดรับสมัครวันที่ 14 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเปิดรับสมัครวันที่ 14 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเปิดรับสมัครวันที่ 14 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานหลายแผนก มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 17 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายแผนก มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 17 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร     #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายแผนก มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 17 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ 13/06/67…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานแวร์เฮ้าส์ มีรอบเริ่มงานวันที่ 14 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานแวร์เฮ้าส์ มีรอบเริ่มงานวันที่ 14 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานแวร์เฮ้าส์ มีรอบเริ่มงานวันที่ 14 มิ.ย 2567 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ 13/06/67  …

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ยาฮาตะ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน Cylinder รายได้เฉลี่ย 601 บาท นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ยาฮาตะ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน Cylinder รายได้เฉลี่ย 601 บาท นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ยาฮาตะ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน Cylinder รายได้เฉลี่ย 601 บาท นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานผู้ช่วยช่าง รายได้เฉลี่ย 16,000-21,000 บาท นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานผู้ช่วยช่าง รายได้เฉลี่ย 16,000-21,000 บาท นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานผู้ช่วยช่าง รายได้เฉลี่ย 16,000-21,000 บาท นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ 12/06/67   บริษัท โซนี่…