#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานช่างไฟฟ้า ค่าแรง 363 บาท โบนัสปีละ 2 ครั้ง นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานช่างไฟฟ้า ค่าแรง 363 บาท โบนัสปีละ 2 ครั้ง นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานช่างไฟฟ้า ค่าแรง 363 บาท โบนัสปีละ 2 ครั้ง นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, พานทอง,…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเริ่มงานวันที่ 21 มิ.ย 2567 ชลบุรี

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเริ่มงานวันที่ 21 มิ.ย 2567 ชลบุรี   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต มีรอบเริ่มงานวันที่ 21 มิ.ย 2567 ชลบุรี   ประกาศ 20/06/67  …

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด รับสมัครพนักงานคุมเครื่อง UT มีรอบเริ่มงานวันที่ 24 มิ.ย 2567 ชลบุรี

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานคุมเครื่อง UT มีรอบเริ่มงานวันที่ 24 มิ.ย 2567 ชลบุรี   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานคุมเครื่อง UT มีรอบเริ่มงานวันที่่ 24 มิ.ย 2567 ชลบุรี   ประกาศ 20/06/67   บริษัท ไทยซัมมิท…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงานตำแหน่ง บริษัท เอเวียนท์ คัลเลอร์แร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายได้เฉลี่ย 14,000-18,000 บาท/เดือน สวัสดิการมามกาย พานทอง ชลบุรี นิคมอมตะซิตี้

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงานตำแหน่ง บริษัท เอเวียนท์ คัลเลอร์แร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายได้เฉลี่ย 14,000-18,000 บาท/เดือน สวัสดิการมามกาย พานทอง ชลบุรี นิคมอมตะซิตี้     หางาน นิคมอมตะนคร, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี     บริษัท เอเวียนท์ คัลเลอร์แร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 700/848 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท สหเซเรน จำกัด รับสมัครแผนกคลังสินค้า W/H ค่าแรง 361 บาท มีโอที มีบรรจุ ศรีราชา, ชลบุรี

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท สหเซเรน จำกัด เปิดรับสมัครแผนกคลังสินค้า W/H ค่าแรง 361 บาท มีโอที มีบรรจุ ศรีราชา, ชลบุรี   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท สหเซเรน จำกัด เปิดรับสมัครแผนกคลังสินค้า W/H ค่าแรง 361 บาท มีโอที มีบรรจุ ศรีราชา, ชลบุรี   ประกาศ 19/06/67   บริษัท สหเซเรน…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงาน QC รายเดือน 10,830 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน QC รายเดือน 10,830 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน QC รายเดือน 10,830 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร   ประกาศ…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด รับสมัครพนักงานแพคกิ้ง มีปรับบรรจุ โบนัส 2 รอบ พานทอง, ชลบุรี

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานแพคกิ้ง มีปรับบรรจุ โบนัส 2 รอบ พานทอง, ชลบุรี   #ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงาน บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานแพคกิ้ง มีปรับบรรจุ โบนัส 2 รอบ พานทอง, ชลบุรี   ประกาศ 19/06/67   บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 16,000-20,000 บาท/เดือน สวัสดิการมากมาย พานทอง ชลบุรี

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 16,000-20,000 บาท/เดือน สวัสดิการมากมาย พานทอง ชลบุรี     หางาน นิคมอมตะนคร, พานทอง, ชลบุรี, นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี     บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตำบล บ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160 แผนที่…