ทุนเรียนฟรี (ป.ตรี 80 ทุน) หลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

219 views

ทุนเรียนฟรี (ป.ตรี 80 ทุน) หลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ทุนเรียนฟรี ระดับปริญาตรี 80 ทุน) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว)

สมัครด่วน ภายใน 30 มีนาคม 2566 โอกาสสุดท้ายสำหรับน้องๆ ระดับ ปวส. ที่ต้องการเรียนต่อ ปริญญาตรี

โดยมีทุนสนับสนุน ค่าเล่าเรียน 4 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน (ฝากช่วยแชร์ด้วยครับ)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

-สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (2 ปี ต่อเนื่อง)

-หลักสูตรภายใต้ “โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing Umiversity)

-ตามนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ช่างกล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างคอมพิวเตอร์ เกษตรกรรม (พืช สัตว์ ประมง) ช่างคหกรรม

 

เรียนกับเราได้เรียนรู้อะไร

-IoT เทคโนโลยีเซนเซอร์

-การพัฒนาระบบฟาณืมอัจฉริยะ

-สมองกลฝังตัว/AI

-นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร และผลผลิตทางการเกษร

-เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต

 

เอกสารประกสบการสมัคร (Upolad ผ่านระบบออนไลน์)

-ผลการเรียนอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา

-สำเนาบัตรประชาชน

-รูปถ่าย

 

จบแล้วท-งานอะไรได้บ้าง

-ผู้ประกอบการฟาร์มอัจฉรินะและนวัคกรรมเกษตร Smart Farm 

-ผู้จัดการฟาร์ม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิชาการ นักวิจัย ฯลฯ

-สามารถบรรจุราชการในสายงานที่เกี่ยวข้อง วิศกรประจำโรงงานแปรรูปอาหาร

-ผู้ตรวจสอบประเมินมารตรฐานโรงงานแปรรูป

 

สนใจสมัครง่ายๆเพียงแค่คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่าง

https://admissions.mju.ac.th/www/Round.as

 

Cr. https://www.dek-d.com/board/tcas/4081082/