นาปีนี้ ต้อง ปัง ปังปัง ข้าวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมยอดนิยมของไทย ข้าวพิษณุโลก 80 ข้าวทางเลือกของผู้ป่วยโรคไต หรือโรคเบาหวาน


นาปีนี้ ต้อง ปัง ปังปัง

ข้าวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมยอดนิยมของไทย

ข้าวพิษณุโลก 80 ข้าวทางเลือกของผู้ป่วยโรคไต หรือโรคเบาหวาน

 

ชื่อพันธ์ข้าว : ข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105

ประเภทข้าว : ข้าวหอม

ลักษณะประจำพันธุ์ : เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ความสูงประมาณ 140 ซม. อายุเก็บเกี่ยวประมาณ พฤศจิกายน ของทุกปี

ลำต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวค่อนข้างแคบ ใบธงทำมุมกับคอรวง เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง รูปร้างเรียวยาว

ระยะเวลเก็บเกียว : อายุเก็บเกี่ยวประมาณ พฤศจิกายน ของทุกปี

ฤดูเพาะปลูก : นาปี

ผลผลิตต่อไร : –

 

 

ชื่อพันธ์ข้าว : ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80

ประเภทข้าว : ข้าวเจ้า

คุณสมบัติพิเศษ : ข้าวทางเลือกของผู้ป่วยโรคไต หรือโรคเบาหวานที่มีภาวะอาการไตเรื้อรัง

ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ 59.5 ร่างกายจะเปลี่ยนแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ำตาลช้าลง ทำให้ระดับ

น้ำตาลในเลือดเพิ่มในระดับที่พอเหมาะ ช่วยให้ไม่หิวบ่อยเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกาย และต้องการลดน้ำหนัก

ลักษณะประจำพันธุ์ :

ระยะเวลเก็บเกียว :

ฤดูเพาะปลูก :

ผลผลิตต่อไร : –

 

Cr. https://www.facebook.com/klakrangseed/photos/a.269025853522775/

TAGS:

10 งานมาแรง