หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท โตโยไซกัน จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 19,000-20,000 บาท มีรถรับส่ง นิคมโรจนะ 2 อุทัย อยุธยา

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 19,000-20,000 บาท มีรถรับส่ง นิคมโรจนะ 2 อุทัย อยุธยา   บริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด 95 หมู่ 3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 (เครื่องมือแพทย์) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/qiopcCrwbs42uyDNA   ตำแหน่งที่เปิดรับ -พนักงานฝ่ายผลิต…

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ไดซิน จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้รวมโอที 567 บาท สวัสดิการดี มีสอบบรรจุ นิคมนวนคร คลองหลวง ปทุมธานี

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ไดซิน จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้รวมโอที 567 บาท สวัสดิการดี มีสอบบรรจุ นิคมนวนคร คลองหลวง ปทุมธานี   บริษัท ไดซิน จำกัด 101/59/3 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี (ผลิตและขายชิ้นส่วนยานพาหนะ) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/irCbFwoV1LCVGP268 รับโดย : หจก.ที.ไอ.เอช   ตำแหน่งที่เปิดรับ -พนักงานฝ่ายผลิต   [ADS_INCONTENT1]…

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท เอคโค่ จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 350 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น มีปรับบรรจุ สัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานเลย นครหลวง อยุธยา

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 350 บาท ไม่รวมสวัสดิการอื่น มีปรับบรรจุ สัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานเลย นครหลวง อยุธยา   บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด 113 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 (ผลิตรองเท้าส่งออก) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/gP7RUmtnwDRenzSQA รับโดย : บริษัท เอ็มพีเค กรุ๊ป จำกัด  …

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 16,536 บาท สวัสดิการดี มีรถรับส่ง นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 16,536 บาท สวัสดิการดี มีรถรับส่ง นิคมไฮเทค บางปะอิน อยุธยา   บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 (ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/EnBgLgkzrg85yEoc8 รับตรงไม่ผ่านซัพ   ตำแหน่งที่เปิดรับ -พนักงานฝ่ายผลิต   [ADS_INCONTENT1]…

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายแหน่ง รายได้ 350 บาท/วัน สวัสดิการมากมาย อุทัย อยุธยา 

#ข่าวสมัครงาน รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายแหน่ง รายได้ 350 บาท/วัน สวัสดิการมากมาย อุทัย อยุธยา      หางาน อยุธยา อุทัย โรจนะ     บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 42 /6-7 บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 แผนที่…

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ไดซิน จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้รวมโอที 567 บาท สวัสดิการดี มีสอบบรรจุ นิคมนวนคร คลองหลวง ปทุมธานี

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ไดซิน จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้รวมโอที 567 บาท สวัสดิการดี มีสอบบรรจุ นิคมนวนคร คลองหลวง ปทุมธานี   บริษัท ไดซิน จำกัด 101/59/3 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี (ผลิตและขายชิ้นส่วนยานพาหนะ) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/irCbFwoV1LCVGP268 รับโดย : หจก.ที.ไอ.เอช   ตำแหน่งที่เปิดรับ -พนักงานฝ่ายผลิต   [ADS_INCONTENT1]…

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ดีดีเค จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 17,000-18,000 บาท มีโบนัส มีรถรับส่ง นิคมนวนคร คลองหลวง ปทุมธานี

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 17,000-18,000 บาท มีโบนัส มีรถรับส่ง นิคมนวนคร คลองหลวง ปทุมธานี   บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด 55/25 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี (ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/u4Sc5C3HBq3weYef7 รับโดย : บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด…

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 353 บาท ไม่รวมโอที มีรถรับส่ง บางปะอิน อยุธยา

หางานฝ่ายผลิต รับสมัครพนักงาน บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 353 บาท ไม่รวมโอที มีรถรับส่ง บางปะอิน อยุธยา   บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด 1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 (ผู้ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/92oQTywft88qBXHG9 รับโดย : ซัพ RtwoO    ตำแหน่งที่เปิดรับ…