ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD “แม่บ้านประจำโรงงาน” รายได้รวม 15,000-16,000 บางกะดี ปทุมธานี

2042 Views

ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD
รับสมัครงานตำแหน่ง
“แม่บ้านประจำโรงงาน”
รายได้รวม 15,000-16,000 บาท/เดือน
ฟรี ตรวจสุขภาพ เปิดบัญชีธนาคาร ชุดพนักงาน

ตำแหน่งเปิดรับ

-แม่บ้านประจำโรงงาน

158/1 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

คุณสมบัติ

-หญิง อายุ 35ปี-42ปีบริบรณ์
-ไม่จำกัดการศึกษา (อ่านออกเขียนได้)
-สามารถเข้ากะ ทำงานล่วงเวลาได้
-ไม่มีโรคประจำตัว
-หากมีประสบการณ์จะพิตราณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-ปรับค่าจ้างหลังพ้นทดลองงาน *
ข้าวเปล่า ฟรี! มื้อเช้า มื้อกลางวัน *
ค่ากะ 80 บาทต่อคืน *
ค่าอาหาร 35 บาทต่อวันทํางาน *
ค่าอาหารทํา OT วันหยุด 50 บาท *
เบี้ยขยัน 600*1,000-1,500 บาท *
โบนัส ปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. ธ.ค.) *
โบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง (มิ.ย.) *
ประกันชีวิต+ประกันอุบัติเหตุ-ประกันสุขภาพ *
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5-8 % * รถรับ – ส่ง 33 สาย *
ชุดพนักงาน เงินช่วยเหลือแต่งงาน,คลอดบุตร *
เงินช่วยงานแต่ง,งานศพ,คลอดบุตร *
ค่าอายุงาน *
ตรวจสุขภาพประจําปี/งานเลี้ยงปีใหม่

หลักฐานประกอบ

รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
สําเนาวุฒิการศึกษา
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาหนังสือรับรองการทํางาน
ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

สมัครงานคลิ๊กเลย
: เปิดรับที่โรงงาน New Fac,
เลขที่ 142/1 โทร 0-2501-1302-4

158/1 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือสนใจสมัครงานติดตามได้ที่นี่
http://thaihotpro.com/job/

Cr :  Asahi Intecc – Thailand Co.,Ltd.

#thailand #covid 19
#สมัครงาน #งาน
#ช่วนกัน #สู้covid