โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA

283 Views

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA

 

 

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายเขมพล อุ้ยตยะกุล (ขวา) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ นายแดเนียล ไซมอน (ซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยก่อนหน้านี้ โรงแรมฯยังได้ผ่านการประเมินและรับประกาศนียบัตร มาตรฐานโรงแรมสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเช่นกัน  ซึ่งรางวัลเกียรติยศทั้งสองนี้ ถือเป็นการยกระดับการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ หรือ “นิว นอร์มอล” เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับแขกของโรงแรมฯ ทุกท่าน