ธนาคารแห่งประเทศไทย : มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคล

174 Views

ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นหนี้ดีที่ยังผ่อนชำระปกติแต่เริ่มขาดสภาพคล่องชั่วคราว

หรือหนี้ NPL ทั้งที่ยังไม่มีการฟ้อง อยู่ระหว่างฟ้องหรือที่มีคำพิพากษาแล้ว เตรียมตัวร่วมงาน

“มหกรรมออนไลน์ไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. ถึง 14 เม.ย. 64 นี้

โดยเป็นการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ที่ www.bot.or.th ครับ

เป้าหมายสำคัญและความพิเศษของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ คือ การไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลใน

ส่วนที่มีคำพิพากษาและถูกบังคับคดีแล้ว ซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ และปกติเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงขั้นตอนนี้เจ้าหนี้มัก

จะไม่ยอมเจรจาแต่ผู้ให้บริการทางการเงินจำนวน 21 แห่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องผ่อนปรนเงื่อนไข

ให้ปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายเดินต่อไปได้ โดยจะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในชั้นบังคับคดีเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกัน

ได้อีกครั้งขอเสนอที่ลูกหนี้จะได้รับในงานนี้จะมีความผ่อนปรนตามแนวทางของคลินิกแก้หนี้ ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้จะผ่อนชำระ

เฉพาะเงินต้นเท่านั้นส่วนดอกเบี้ยที่ค้างถ้ามีจะยกให้ถ้าลูกหนี้จ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จ และที่สำคัญจะมีระยะเวลาผ่อน

ชำระยาวถึง 5 ปีซึ่งจะทำให้ค่างวดที่ลูกหนี้ต้องจ่ายไม่สูงนักและอยู่ในวิสัยที่ชำระได้ขอแนะนำให้ศึกษาแนวทางกรอกข้อมูล

อย่างละเอียดตรวจเช็กไม่ให้ผิดพลาดเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำ

แนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร 1213 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

กรณีนอกเวลาทำการท่านสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์มาที่ fcc@bot.or.th

เพื่อที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปครับ

อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3rGjdIc

#แบงก์ชาติ #กรมบังคับคดี #มหกรรมไกล่เกลี่ย #หนี้บัตรเครดิต #สินเชื่อส่วนบุคคล

TAGS: