workpointnews : ตลาดนัดจตุจักร เปิดวันนี้ครับ 9 พ.ค.  นักช็อป แม่ค้า พ่อค้า เตรียมตัวด่วนครับ 

450 Views

 

 

 

workpointnews : ตลาดนัดจตุจักร เปิดวันนี้ครับ 9 พ.ค.  นักช็อป แม่ค้า พ่อค้า เตรียมตัวด่วนครับ

เริ่มเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เปิดเวลา 08.00 น. -18.00 น.

*ไม่มีตลาดนัดกลางคืนและลานผู้ค้าเร่ในวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น.

ตลาดต้นไม้

เปิดวันอังคาร เวลา 12.00 – 18.00 น.

วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 05.00-18.00 น.

สำนักงานตลาด กทม.ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ขีดสีตีเส้นเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing)

ภายในตลาดอย่างชัดเจน ตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการทุกประตูทางเข้า-ออกของตลาด มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือและอ่างล้างมือ

กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน รวมทั้งตรวจสอบและทำความสะอาดห้องสุขาทุก 2 ชั่วโมง

สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร ผู้ค้าต้องจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในร้านอย่างเคร่งครัด โดยเน้นให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านหรือที่อื่น หากร้านค้า

ใดมีที่นั่งทานให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือมีฉากกั้นเพื่อความปลอดภัย

ส่วนร้านค้าจำหน่ายประเภทอื่นๆ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ขอความร่วมมือผู้ค้าให้เว้นระยะห่าง และกำหนดจำนวนบุคคลเข้าภายใน

ร้าน อาทิ ร้านค้าขนาดเล็ก ให้เข้าครั้งละ 5 คน ร้านค้าขนาดใหญ่ เข้าครั้งละไม่เกิน 10 คน เป็นต้น รวมทั้งงดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมภายในตลาด

นัด

สำนักงานตลาด กทม.จะประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ

กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

#รอบรู้ #ทันสมัย #เข้าถึงทุกกลุ่ม

Cr. ขอบคุณข่าวจาก workpointnews

Cr. รูปภาพจาก Thairath